[HOME]
ОУНБ Кіровоград
DC.Metadata       

[ HOME ]
Фон БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК


Фон

ВОЛОДИМИР ВИННИЧЕНКО - ПИСЬМЕННИК, ФІЛОСОФ, ПУБЛІЦИСТ, ПОЛІТИК


( До 130-річчя від дня народження)БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИКПЕРЕДМОВА


Сьогодні, на щастя, уже не потрібно пояснювати широкому загалу, хто такий Володимир Винниченко. Творчість його вивчається у школі, твори видаються, про незвичайно цікаву, оригінально мислячу людину письменника і філософа, письменника і публіциста, письменника і політика захищаються дисертації, пишуться наукові статті, його ім'я носить педагогічний університет в Кіровограді.

Хто ж він, Володимир Винниченко, чому з початку 30-х років і на багато десятиліть його сховали від читачів, заборонили згадувати, що був на світі такий велет української літератури та політики?

Життя Винниченка сюжет для пригодницького роману, творчість Винниченка прорив українського мистецтва до європейського культурного простору. Цей письменник здобувся за життя унікальної слави і популярності. Ця людина все життя розривалася між творчістю і політикою, прагнучи поєднати ці дві іпостасі.

У літературу і революцію переконаний соціаліст Винниченко, що вважав себе комуністом, увійшов майже одночасно. Одразу помітили, що в літературу прийшов письменник надзвичайно розвиненого соціального чуття й глибокої культури. Це була справді нова проза, народжена фантазією художника динамічного двадцятого століття, пронизана незвичайною для ранішніх часів психологічною експресією. І не дивно, що Винниченко став не просто літературним метром, а володарем дум покоління, що прийшло слідом за ним, адже він приніс у літературу нову поетику.

Саме Винниченко зв'язав нашу літературу з європейськими напрямами. Він же збагатив українську літературу новим ґатунком утопійним романом.

В. Винниченко не тільки підносить українську літературу до рівня західноєвропейських літератур, а й утверджує новий літературний напрям неоромантизм.

Людей, котрі близько зналися з ним, вважали його дивовижна працьовитість, фантастична енергія, ідейна несхитність. Письменник залишив нам понад 100 оповідань, п'єс, 14 романів, 41 книжку щоденникових записів на 13 тисяч сторінок, величезне листування., безліч задумів, мрій, завершених, але не опублікованих праць. Саме Винниченко автор славнозвісних чотирьох Універсалів.

Він був ще й талановитим живописцем! Крізь усе своє життя Винниченко проніс захоплення малярством. В архівах зберігається близько сотні Винниченкових картин: портретів, акварелей, натюрмортів, пейзажів.

Даний покажчик охоплює матеріали фонду наукової бібліотеки КДПУ ім.. В. Винниченка та має три розділи:

 • Спадщина Володимира Винниченка - містить перелік художніх творів письменника, його щоденники, епістолярій, публіцистика тощо, що знаходяться у фондах бібліотеки;

 • Література про життя і діяльність Володимира Винниченка - у цьому розділі містяться матеріали статей про життєвий та творчий (літературний та не літературний) шлях Винниченка, матеріали наукових досліджень різних аспектів літературної творчості, спогади про Винниченка тощо;

 • Вивчення спадщини Володимира Винниченка у навчальних закладах - цей розділ представлено методичними розробками (конспекти уроків, методичні рекомендації) за художніми творами Винниченка, що вивчаються у школі та ВУЗі.

Покажчик підготовлено на основі баз даних наукової бібліотеки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка та Кіровоградської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Дмитра Чижевського.

Укладачі: О.Є. Тронза бібліограф, Т.М. Рєзанова бібліограф І категорії.СПАДЩИНА ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА

 1. Винниченко, В. Базар : П'єса на чотири розділи / В. Винниченко. - Вінніпег; Ман : Накладом Укр. робітничих вістій, 1920. - 92 с. укр..

 2. Винниченко, В. Біля машини / В. Винниченко. - Київ : Дзвін, 1919. укр..

 3. Винниченко, В. Відродження нації : Історія української революції [марець 1917р.-грудень 1919р.] / В. Винниченко. - Київ - Відень [Фотодрук для студій Нью-Йорк 1968] : [б.в.], 1920.-Ч.III. - 533 с. укр.

 4. Винниченко, В. Відродження нації (Історія української революції марець 1917 грудень 1919 рр.) Ч. ІІ. К.: Відень, 1920.

 5. Винниченко, В. Відродження нації (Історія української революції марець 1917 грудень 1919 рр.) Ч. ІІІ. К.: Відень, 1920.

 6. Винниченко, В. Відродження нації. Ч. І. К.: Відень, 1920.

 7. Винниченко, В. Вибране / Упоряд. Г. С. Бакіна. К.: Школа, 2002. 304 с.

 8. Винниченко, В. Вибране: Для середнього та старшого шкільного віку [Текст] / Упоряд. В. А. Бурбела; Авт. вступ. ст... М. Г. Жулинський. К.: Мистецтво, 1991.

 9. Винниченко, В. Вибрані твори: Оповідання. Повість: На той бік. Романи: Записки Кирпатого Мефістофеля. Сонячна машина / Передм. Л. С. Дем′янівської. К.: Грамота, 2005.

 10. Винниченко, В. Записки Кирпатого Мефістофеля : Роман / В. Винниченко. - Київ ; Ляйпціг : Українська накладна /Друк. К.Г.Редера/, 1940. - 313 с. укр..

 11. Винниченко, В. К. Записки Кирпатого Мефістофеля : Роман, повість, оповідання, п'єса / Худож.- оформлювач А.С.Ленчик. - Харків : Фоліо, 2006. - 382 с.. - (Українська література).

 12. Винниченко, В. Заповіт борцям за визволення. К.: Вид. Т-во Криниця, 1991.

 13. Винниченко, В. Золотые россыпи (Чекисты в Париже): Роман / Пер. с укр. Минск- Москва: Поли-Факт - Дружба народов, 1991.

 14. Винниченко, В. Краса і сила / В. Винниченко. - - : Заграва, 1940. - 118 с. укр.

 15. Винниченко, В. Краса і сила: Повісті та оповідання / Передм. І. О. Дзеверіна. К.: Дніпро, 1989.

 16. Винниченко, В. Кузь та Грицунь / В. Винниченко. - Харків : Література і мистецтво, 1932. - 31 с. - (Масова художня бібліотечка). укр.

 17. Винниченко, В. Намисто: Оповідання. К.: Веселка, 1989.

 18. Винниченко, В. Одвертий лист до М. Горького [Текст] / В. Винниченко // Дивослово. 2005. - № 7. с.24-28.; Урок української. 2004. - № 2. с. 15-18.

 19. Винниченко, В. Одвертий лист дрібного буржуя / В. Винниченко // Слово і час. 2000. - № 10. с. 70-75.

 20. Винниченко, В. Оповідання: Слово за тобою, Сталіне!: Роман, Чорна Пантера і Білий Медвідь: П′єса. К.: Наукова думка, 1999.

 21. Винниченко, В. Открытое письмо русским писателям [Текст] / В. Винниченко // Слово і час. 2000. - № 7. с. 46-49.

 22. Винниченко, В. Пісня Ізраїля / Кол. Ніде: П′єса на 4-и дії. Х.: РУХ, 1930.

 23. Винниченко, В. Поклади золота : Роман / В. Винниченко. - Нью-Йорк : УВАН у США, 1988. - 268 с. - укр. - Пер. вид. : Gold Deposits : A Novel / Vynnychenko Volodymyr.

 24. Винниченко, В. Пророк та невидані оповідання / В. Винниченко. - Нью-Йорк : УВАН у США, 1960. - 106 с. - укр. - Пер. вид. : Unpublished Works / Vynnychenko Volodymyr.

 25. Винниченко, В. Раб краси: оповідання, повість, щоденникові записи. К: Веселка, 1994.

 26. Винниченко, В. К. Раб краси: оповідання, повісті, щоденникові записи / Упоряд., передм., приміт. В. Є. Панченко. К.: Веселка, 1993. 383 с.

 27. Винниченко, В. Слово за тобою, Сталіне! (Політична концепція в образах) : Роман / В. Винниченко. - Нью-Йорк : Українські вісті, 1971. - 374 с. - укр. - Пер. вид. : Take The Floor, Stalin! : (A Political Concept in Images) / Vynnychenko Volodymyr.

 28. Винниченко, В. Сонячна машина: Роман. К.: Дніпро, 1989.

 29. Винниченко, В. Твори : Вид. друге / В. Винниченко. - Київ ; Відень : З друк. А.Гольцгавзена у Відні, 1919.-Т.4.: Кузь та Грицунь і інші твори. - 217 с. укр.

 30. Винниченко, В. Твори : Вид. другє / В. Винниченко. - К. ; Відень : З друк. А.Гольцгавзена у Відні, 1919.-Т.5.: Історія Якимового будинку й інші оповідання. - 211 с. укр..

 31. Винниченко, В. Твори : Вид. другє / В. Винниченко. - К. ; Відень : З друк. А.Гольцгавзена у Відні, 1919.-Т.6.: Рівновага: Роман з життя емігрантів. - 274 с. укр..

 32. Винниченко, В. Твори : Вид. другє / В. Винниченко. - Київ ; Відень : З друк. Христофа Райсера Синів у Відні, 1919.-Т.7.: По свій!: Роман. - 208 с. укр..

 33. Винниченко, В. Твори : Вид. другє / В. Винниченко. - Київ ; Відень : З друк. Христофа Райсера Синів у Відні, 1919.-Т.8.: Божки: Роман - 356 с. укр..

 34. Винниченко, В. Твори : Вид. другє / В. Винниченко. - Київ ; Відень : З друк. Христофа Райсера Синів у Відні, 1919.-Т.9.: Босяк і інші оповідання. - 247 с. укр..

 35. Винниченко, В. Твори : Вид. другє / В. Винниченко. - К. ; Відень : Друк. Вальдгайм-Еберле А.Т., 1919.-Т.10.: Чесність з собою: Роман. - 268 с. укр..

 36. Винниченко, В. Твори : Вид. другє / В. Винниченко. - Київ ; Відень : З друк. Христофа Райсера Синів у Відні, 1919.-Т.11.: Хочу!: Роман. - 303 с. укр..

 37. Винниченко, В. Твори : Вид. третє / В. Винниченко. - Відень : З друк. А.Гольцгавзена у Відні, 1919. - 252 с. укр..

 38. Винниченко, В. Уміркований та щирий (Лист чоловіка до жінки) [Текст] / В. Винниченко // Урок української. 2004. - № 2. с.52-55.

 39. Винниченко, В. Уміркований та щирий: Повісті та оповідання для середнього та старшого шкільного віку. К.: Молодь, 1992.

 40. Винниченко, В. Федько-халамидник: Оповідання: Для молодшого та середнього шкільного віку. К.: Веселка, 1991.

 41. Винниченко, В. Честность с собой: Повесть; Записки курносого Мефистофеля: Роман / Пер. с укр. М: Худож. лит., 1991.

 42. Винниченко, В. Щоденник. В 2-х т. Едмонтон-Нью-Йорк: Видання Канадського Інституту Українських студій і Комісії УВАНу США для вивчення і публікації спадщини В. Винниченка. 1980-1983.

 43. Винниченко, В. Щоденники [Текст] / В. Винниченко // Київська старовина. 2002. - № 6. с. 119-142.

 44. Винниченко Володимир. Щоденники (1926-1951) [Текст] / Вступ. Слово, підгот. текстів і коментар Г. Сиваченко // Слово і час. 2000. - № 7. с. 82-88.

 45. Винниченко Володимир. Щоденники (1926-1951) [Текст] / Вступ. Слово, підгот. текстів і коментар Г. Сиваченко // Слово і час. 2000. - № 8. с. 76-85.

 46. Винниченко Володимир. Щоденники (1926-1951) [Текст] / Вступ. Слово, підгот. текстів і коментар Г. Сиваченко // Слово і час. 2000. - №9. с. 52-64.

 47. Винниченко Володимир. Щоденники (1926-1951) [Текст] / Вступ. Слово, підгот. текстів і коментар Г. Сиваченко // Слово і час. 2000. - № 10. с. 76-89.

 48. Винниченко Володимир. Щоденники (1926-1951) [Текст] / Вступ. Слово, підгот. текстів і коментар Г. Сиваченко // Слово і час. 2000. - № 11. с. 79-89.

 49. Винниченко Володимир. Щоденники (1926-1951) [Текст] / Вступ. Слово, підгот. текстів і коментар Г. Сиваченко // Слово і час. 2000. - № 12. с. 61-68.

 50. Володимир Винниченко - художник : Альбом / Упроядкув. та комент. С.Гальченка і Т. Маслянчук. - К. : Мистецтво, 2007. - 224 с. : іл. рос. та фр. - Переднє слово і текстівки парал. англ..

 51. Володимир і Розалія Винниченки З подружнього листування (1914) [Текст] // Слово і час. 2000. - № 7. с. 65-79.

 52. Епістолярний діалог Володимира Винниченка з Розалією Ліфшиць (1911-1918) [Текст] // Слово і час. - 2008. - № 7. - С. 60-66 ; Слово і час. - 2008. - № 8. - С. 88-98.

 53. Миронець, Н. Епістолярний діалог Володимира Винниченка з Розалією Ліфшиць (1911-1918) [Текст] / Н. Миронець // Слово і час. - 2007. - № 9. - С.48-56 ; № 10. - С.62-69 ; Слово і час. - 2008. - № 1. - С.78-83 ; Слово і час. - 2008. - № 3. - С. 80-86 ; Слово і час. - 2009. - № 2. - С. 99-106.

 54. Одвертий лист В. Винниченка до М. Горького [Текст] // Слово і час. 1990. - № 6. с. 35-39.

 55. Щоденник Володимира Винниченка 1928-1931 рр. [Текст] // Слово і час. 2000. - № 8. с. 76-86.

  ЛІТЕРАТУРА ПРО ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНІСТЬ В. Винниченка

  1. Багрій, Р. Записки кирпатого Мефістофеля, або секс, подружжя і ще деякі проблеми [Текст] / Р. Багрій // Всесвіт. 1990. - № 11. с. 166-171.

  2. Багрій-Пікулик, Р. Розум та ірраціональність у Винниченковому романі Записки Кирпатого Мефістофеля [Текст] / Р. Багрій-Пікулик // Сучасність. 1987. - № 4. с. 11-22.

  3. Базилевський, В. Парадоксальний Винниченко [Текст] / В. Базилевський // Літературна Україна. 2005. - № 35, 8 вересня. с. 7.

  4. Балабуха, К. Конференція-колоквіум Винниченко в українському літературному процесі І половини ХХ ст.. (1902-1920 рр.) [Текст] / К. Балабуха // Наукові записки. Кіровоград: КДПУ ім.. В. Винниченка, 2006. Вип.. 64. Ч. І. с. 24-31. (Серія: Філологічні науки (літературознавство).

  5. Барабан, Л. Драматургія Володимира Винниченка: свіжий погляд [Текст] / Л. Барабан // Літературна Україна. 2002. № 18, 16 травня. с. 6.

  6. Барабан, Л. І. Три драматурги. В.К. Винниченко, О.Ф. Коломієць, Я.М.Стельмах [Текст] / Л. І. Барабан. - Біла Церковь: Дельфін, 2007. - 87 c.

  7. Барабаш, С. Гуманістична основа художнього мислення Володимира Винниченка драматурга [Текст] / С. Барабаш // Наукові записки. - Кіровоград: КДПУ ім.. В. Винниченка, 2000. Вип. 27. с. 68-79. (Серія: Філологічні науки (Українське літературознавство).

  8. Баран, Г. Сонячна машина В. Винниченка у контексті світових утопій і антиутопій [Текст] / Г. Баран // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. 2000. - № 1. с.52-59.

  9. Баран, Г. Художній час і простір у Сонячній машині В. Винниченка [Текст] / Г. Баран // Слово і час. 1999. - № 9. с. 60-63.

  10. Баранько, Ю. Психологічна інтерпретація теми материнства у творчості Володимира Винниченка та Ернеста Хемінгуея: типологічні паралелі. [Текст] / Ю. Баранько // Українська література в контексті світової: теоретичний, методичний і перекладацький аспекти : збірник праць всеукраїнської науково-практичної конференції (Черкаси, 17-18 квітня. 2007 р.). - Черкаси, 2007. - С. 80-84.

  11. Білан, А. Пригоди Кирпатого Дон Жуана (прем'єра кінокартини студії ім.. О. Довженка Записки кирпатого Мефістофеля) [Текст] / А. Білан // Українська культура. 1994. - № 9/10. с. 18.

  12. Білоус, В. Фантастичний елемент як жанровий фактор художнього твору (роман В. Винниченка Сонячна машина та трилогія Дж. Р. Р. Толкієна Володар Перснів ) [Текст] / В. Білоус // Наукові записки. - Кіровоград: КДПУ ім.. В. Винниченка, 2000. Вип. 27. с. 79-84. (Серія: Філологічні науки (Українське літературознавство).

  13. Білоус, В. Мова та революційні перетворення (соціальне та лінгвокультурне дослідження на матеріалі драматичних творів Володимира Винниченка) [Текст] / В. Білоус. - Кіровоград: Антураж-А, 2008. - 128 с.

  14. Білоус, В. Мова драматургії В. Винниченка як відображення філософських поглядів митця [Текст] / В. Білоус // Література. Фольклор. Проблеми поетики: збірник наукових праць. К.: Акцент, 2004. Вип.. 18. Ч. ІІ. с. 472-480.

  15. Блохіна, Н. Драматургія Володимира Винниченка: феміністичне прочитання [Текст] / Н. Блохіна // Слово і час. 2002. - № 4. с. 33-38.

  16. Бойко-Блохін, Ю. Драма Між двох сил В. Винниченка як відображення української національної революції[Текст] / Ю. Бойко-Блохін // Слово і час. 1992. - № 7. с. 17-24.

  17. Бондаренко, Ю. Сонячна машина В. Винниченка: ідеаційність проти сенситивності [Текст] / Ю. Бондаренко // Дивослово. 2007. - № 7. с. 17-23.

  18. Ботвінцева, О. Винниченківська конференція у Херсоні [Текст] / О. Ботвінцева // Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори): літературно-науковий збірник. К.-Херсон: Просвіта, 2006. Вип. 2. с. 261-263.

  19. Брайко, О. Драма В. Винниченка Чорна Пантера і Білий Ведмідь: характери героїв твору [Текст] / О. Брайко // Українська мова та література. 1997. - № 4, січень с. 5.

  20. Брайко, О. Поетика деталі в романах Володимир Винниченка 1910-х років [Текст] / О. Брайко // Українська мова та література. 2002. - № 3, січень. с. 22-23.

  21. Брайко, О. Робітник Шевирьов Михайла Арцибашева і Чесність з собою Володимира Винниченка: дві моделі антропологічного гнозису [Текст] / О. Брайко // Слово і час. - 2009. - № 2. - С. 56-67.

  22. Варикаша, М. М. Деформація категорії моральності у романі Чесність із собою В. Винниченка. [Текст] / М. М. Варикаша // Мова і культура. Серія: Філологія. - К., 2004. - Т. VII/2, Вип. 7. - С. 55-61.

  23. Векуа, О. Драма В. Винниченка Дисгармонія [Текст] / О. Векуа // Українська мова та література. 1997. - № 4, січень. с. 6.

  24. Вівсяна, І. Проблема національної єдності в працях В. Винниченка / І. Вівсяна // Наукові записки. Кіровоград: КДПУ ім.. В. Винниченка, 2005. Вип.. 62. Серія: Філологічні науки (літературознавство, мовознавство) с. 99-108.

  25. Винниченко, Р. В. К. Винниченко. Біографічна канва / Р. Винниченко // Статті й матеріяли / Ред. кол.: Б. Подоляк, В. Порський, В. Чапленко. Нью-Йорк: УВАН, 1953. 9-16.

  26. Винниченкознавчі зошити. Вип. 3. / Відп. ред. Н. І. Михальчук. Ніжин: НДУ, 2007. 136 с.

  27. Вірменко, Т. Духовність пророцтва у творах Лесі Українки та Володимира Винниченка / Т. Вірченко // Наукові записки. Кіровоград: КДПУ ім.. В. Винниченка, 2005. Вип.. 62. с. 108-111. (Серія: Філологічні науки (літературознавство, мовознавство).

  28. Володимир Винниченко // Заверталюк Н. І. Повернення в Україну. Дніпропетровськ, 1997. с. 12-25.

  29. Володимир Винниченко : Статті й матеріяли / Ред. кол.: Б.Подоляк, В.Порський, В.Чапленко. - Нью-Йорк : УВАН у США, 1953. - 72 с. укр.

  30. Володимир Винниченко, Щоденник, 1911-1920. Редакція, вступна стаття і примітки Григорія Костюка. Том І. Едмонтон-Нью-Йорк: Канадський Інститут Українських Студій, Комісія УВАН у США для вивчення публікації спадщини Володимира Винниченка, 1980. 499 стор. (рецензія) // Український історик. 1982. - № ½. с. 103-105.

  31. Володимир Винниченко: повергнення: Матеріали засідання у Будинку літераторів у Києві 27 квітня 1989 р. Виступи І. Дзюби, С. Гречанюка, Т. Гундорової, В. Мельник, Л. Мороз, М. Слабошпицького. В. Шевчука, Н. Шумило та ін.. // Радянське літературознавство. 1989. - № 7. с. 67-74; № 8. с. 64-75.

  32. Володимир Винниченко; Грицько Григоренко: Штрихи до портретів: навчальний посібник / О. Гіндан, Л. Дем′янівська, Л. Йолкіна, А. Гуляк. К.: Вища школа, 1995.

  33. Волчанська, Г. Вставні конструкції у малій прозі Володимира Винниченка [Текст] / Г. Волчанська // Наукові записки. Кіровоград: КДПУ ім.. В. Винниченка, 2005. Вип.. 62. с. 204-209. (Серія: Філологічні науки (літературознавство, мовознавство).

  34. Волчанська, Г. Функції займенникових слів у структурі тексту прози Володимира Винниченка [Текст] / Г. Волчанська // Наукові записки. - Кіровоград: КДПУ ім.. В. Винниченка, 2000. Вип. 27. с. 85-96. (Серія: Філологічні науки (Українське літературознавство).

  35. Галич, О. Найінтимніші записи своїх думок: жанрові особливості щоденника В. Винниченка [Текст] / О. Галич // Наукові записки. Кіровоград: КДПУ ім.. В. Винниченка, 2005. Вип.. 62. с. 42-49. (Серія: Філологічні науки (літературознавство, мовознавство).

  36. Гальченко, С. Поверенення малярської спадщини В. Винниченка [Текст] / С. Гальченко // Слово і час. 2000. - № 7. с. 58.

  37. Глущенко, М. Винниченко як маляр [Текст] / М. Глущенко // Статті й матеріяли / Ред. кол.: Б. Подоляк, В. Порський, В. Чапленко. Нью-Йорк: УВАН, 1953. 62-65.

  38. Гожик, О. Метаморфози утопічних сподівань: На той бік В. Винниченка [Текст] / О. Гожик // Слово і час. 1999.- № 3. с. 71-76.

  39. Голомб, Л. Володимир Винниченко: прагнення художнього синтезу [Текст] / Л. Голомб // Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори): літературно-науковий збірник. К.-Херсон: Просвіта, 2006. Вип. 2. с. 145-154.

  40. Гончаренко, В. Возвращается потомкам (післямова до оповідань В. Винниченка) [Текст] / В. Гончаренко // Радуга. 1989. - № 2. с. 118-119.

  41. Горбань, А. Вмирущі персонажі малої прози В. Винниченка: Homo negans [Текст] / А. Горбань // Наукові записки. Кіровоград: КДПУ ім.. В. Винниченка, 2002. Вип.. 47. с. 85-91. (Серія Філологічні науки (літературознавство).

  42. Горбань, А. Роман В. Винниченка Хочу! у дзеркалі псевдо любовних колізій [Текст] / А. Горбань // Слово і час. 2004. № 2. с.13-19.

  43. Гординський, С. Малярські твори В. Винниченка [Текст] / С. Гординський // Статті й матеріяли / Ред. кол.: Б. Подоляк, В. Порський, В. Чапленко. Нью-Йорк: УВАН, 1953. 57-62.

  44. Гречанюк, С. В. Винниченко: доба і доля [Текст] / С. Гречанюк // На тлі ХХ століття. К., 1992. Гл. V . - с. 187-243.

  45. Григорій Костюк, Володимир Винниченко та його доба. Нью-Йорк: Українська Вільна Академія Наук. Комісія для вивчення і публікації спадщини Володимира Винниченка, 1980. 283 стор. (рецензія) // Український історик. 1982. - № ½. с. 124.

  46. Гриценко, В. Батіг, пряник чи мікроб інтересу? (Погляди В. Винниченка на владу одних людей над іншими в романі Сонячна машина) [Текст] / В. Гриценко // Українська література в загальноосвітній школі. 2003. - № 3. с. 45-49.

  47. Гриценко, Т. Грані таланту Володимир Винниченка [Текст] / Т. Гриценко // Дивослово. 1994.- № 9. с. 35-38.

  48. Гриценко, В. Хто кого боїться? Полемічні замітки щодо зображення інстинкту натовпу в оповіданнях Володимира Винниченка [Текст] / В. Гриценко // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях. Ліцеях та колегіумах. 2000. - № 1. с. 60-66.

  49. Гроно нездоланих співців.... К.: Український письменник, 1997. с. 34-51. (Винниченко Володимир).

  50. Гук, О. Феміністична проблематика драматургії В. Винниченка [Текст] / О. Гук // Наукові записки. - Кіровоград: КДПУ ім.. В. Винниченка, 2000. Вип. 27. с. 96-100. (Серія: Філологічні науки (Українське літературознавство).

  51. Гуменюк, В. Європейська модерна драма як тло творчих пошуків Володимира Винниченка [Текст] / В. Гуменюк // Всесвіт. 2002. - № ½. с. 169-180.

  52. Гуменюк, В. Крим як антонім лиха у драмі В. Винниченка Гріх [Текст] / В. Гуменюк // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. 2001. - № 6. с. 35-40.

  53. Гуменюк, В. П'єса В. Винниченка Закон [Текст] / В. Гуменюк // Дивослово. 2002. - № 4. с. 6-8.

  54. Гундорова, Т. Модернізм як еротика нового (В. Винниченко і С. Пшибишевський) [Текст] / Т. Гундорова // Слово і час. 2000. - № 7. с.17-25.

  55. Гурбанська, А. Екзистенціалізм в оповіданнях про дітей В. Винниченка та у воєнних повістях Гр.. Тютюнника [Текст] / А. Гурбанська // Наукові записки. Кіровоград: КДПУ ім.. В. Винниченка, 2005. Вип.. 62. с. 88-94. (Серія: Філологічні науки (літературознавство, мовознавство).

  56. Гурдуз, А. І. Міфологема золотого віку в романах О. Толстого Гіперболоїд інженера Гаріна та В. Винниченка Сонячна машина [Текст] / А. І. Гурдуз, М. Л. Бояревич // Зарубіжна література в школах України. - 2008. - № 5. - С. 5-7 ; Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2009. - № 1. - С. 21-23.

  57. Гурко, С. Жінка в літературних творах Володимира Винниченка [Текст] / С. Гурко // Наше життя. 1981. Ч. 10, листопад. с. 9-10.

  58. Гусак, Н. Заглянувши в себе, Чесність із собою у контексті психоаналізу З. Фройда [Текст] / Н. Гусак // Українська мова та література. 2002. - № 3. с.8-10.

  59. Гусар-Струк, Д. Винниченкова моральна лабораторія [Текст] / Д. Гусар-Струк // Українське слово. Хрестоматія української літератури та літературної критики: У 4 кн. К., 1993. Кн. 1. с. 374-383.

  60. Гусев, В., Лозицька, Л. А думки все ж таки там, у тій нещасній, бідній, роздертій країні, що зветься Україною (В. К. Винниченко) [Текст] / В. Гусев, Л. Лозицька // Історія України. 2002. - № 7, лютий. с. 1-4.

  61. Демешко, І. Літературно-художній антропомікон В. Винниченка [Текст] / І. Демешко // Наукові записки. Кіровоград: КДПУ ім.. В. Винниченка, 2005. Вип.. 62. с. 209-219. (Серія: Філологічні науки (літературознавство, мовознавство).

  62. Дем'янівська, Л. Володимир Винниченко. Народився 1880 р. [Текст] / Л. Дем'янівська // Українське літературознавство. Львів, 1993. Вип. 57. с. 113-118.

  63. Дем'янівська, Л. Складний дитячий світ… Проза про дітей В. Винниченка [Текст] / Л. Дем'янівська // Література. Діти. Час. к., 1989. с. 52-55.

  64. Денисюк, Т. Новелістика В. Винниченка [Текст] / Т. Денисюк // Дивослово. 2002. - № 7. с.10-11.

  65. Денисюк, Т. Новелістика В. Винниченка: поетика сюжету і композиції [Текст] / Т. Денисюк // Українська мова і література в школі. 2001. - № 1. с. 63-64.

  66. Денисюк, Т. Художній експеримент в малій прозі В. Винниченка [Текст] / Т. Денисюк // Наукові записки. - Кіровоград: КДПУ ім.. В. Винниченка, 2000. Вип. 27. с. 100-108. (Серія: Філологічні науки (Українське літературознавство).

  67. Денисюк, Т. Художній експеримент в малій прозі В. Винниченка [Текст] / Т. Денисюк // Наукові записки. Кіровоград: КДПУ ім. В. Винниченка. 2001. Вип. 27. с. 100-107. (Серія: Українське літературознавство).

  68. Дерманець, М. Неолюдина В. Винниченка [Текст] / М. Дерманець // Українська мова та література. 2002. - № 3. с.3-7.

  69. Дзеревін, І. Про В. Винниченка та його ранню прозу [Текст] / І. Дзеревін // Радянське літературознавство. 1989. - № 11. с. 31-42.

  70. Дзеревін, І. Суперечливість таланту (передмова до роману В. Винниченка Записки кирпатого Мефістофеля) [Текст] / І. Дзеревін // Прапор. 1989. - № 1. с. 10-11.

  71. Дзеркало: Драматична поема Лесі Українки Оргія і роман Володимира Винниченка Хочу [Текст] / Упоряд. В. Панченко. К.: Факт / Літ. проект Текст + Контекст: Знакові літературні доробки та навколо них.

  72. Дзюба, И. Преодоление остракизма [Текст] / И. Дзюба // Дружба народов. 1989. - № 12. с. 251, 259.

  73. Дмитренко, В. Вплив В. Винниченка на письменників київської літературної організації Ланка[Текст] / Дмитренко В. // Наукові записки. Кіровоград: КДПУ ім.. В. Винниченка, 2005. Вип.. 62. с. 94-99. ( Серія: Філологічні науки (літературознавство, мовознавство).

  74. Дмитрук, В. Синтаксичні особливості текстів малої прози Володимира Винниченка [Текст] / В. Дмитрук // Наукові записки. Кіровоград: КДПУ ім.. В. Винниченка, 2005. Вип.. 62. с. 219-225. (Серія: Філологічні науки (літературознавство, мовознавство).

  75. Доброносова, Ю. Особливості розгляду екзистенціальних орієнтацій українського філософствування межі ХІХ ХХ століть у художніх текстах Володимира Винниченка [Текст] / Ю. Доброносова // Наукові записки. - Кіровоград: КДПУ ім.. В. Винниченка, 2000. Вип. 27. с. 108-114. (Серія: Філологічні науки (Українське літературознавство).

  76. Домбрович, Л. Текстуальні і паратекстуальні виміри художнього наративу в творчості В. Винниченка періоду між двох революцій. [Текст] / Л. Домбрович // Наукові записки. - Тернопіль: ТНПУ, 2004. - Вип. 15. - С. 80-100. (Серія: Літературознавство).

  77. Дуб, К. Новела В. Винниченка в дискурсу української новелістики [Текст] / К. Дуб // Наукові записки. - Кіровоград: КДПУ ім.. В. Винниченка, 2000. Вип. 27. с. 114-116. (Серія: Філологічні науки (Українське літературознавство).

  78. Жила, С. Мистецький портрет Володимира Винниченка [Текст] / С. Жила // Українська література в загальноосвітній школі. 2005. - № 11. с.29-36.

  79. Житков, О., Кіченко, С. Формування політичних поглядів Володимира Винниченка (1901-1917 рр. ) [Текст] / О. Житков, С. Кіченко // Наукові записки. Кіровоград: КДПУ ім.. В. Винниченка, 2005. Вип.. 62. с. 111-120. (Серія: Філологічні науки (літературознавство, мовознавство).

  80. Жулинський, М. Його пером водила сама історія: про п'єсу Між двох сил [Текст] / М. Жулинський // Вітчизна. 1991. - № 2. с. 60-63.

  81. Жулинський, М. Художник, распятый на кресте политики: судьба Владимира Винниченко [Текст] / М. Жулинский // Дружба народов. 1989. - № 12. - . с. 147-160.

  82. Жулинський, М. Чесність із самим собою (Кілька слів напередодні 120-річного ювілею письменника і політика Володимира Винниченка) [Текст] / М. Жулинський // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. 2000. - № 1. с. 6-7.

  83. Заболотна, Т. З листування Володимира Винниченка і Розалії Ліфшиць [Текст] / Т. Заболотна // Київська старовина. 2003. - № 2. с. 81-90.

  84. Заварзіна, Є. Духовний потенціал людських взаємин: нонсенс чи мета (за Щоденником (1911-1925) В. Винниченка) [Текст] / Є. Заварзіна // Література. Фольклор. Проблеми поетики: збірник наукових праць. К.: Акцент, 2006. Вип.. 24. Ч. І. с. 423-437.

  85. Заверталюк, Н. Мефістофельський дух в інтерпретації Володимира Винниченка [Текст] / Н. Заверталюк // Наукові записки. - Кіровоград: КДПУ ім.. В. Винниченка, 2000. Вип. 27. с. 61-68. (Серія: Філологічні науки (Українське літературознавство).

  86. Задорожна, Н. Найменування сукупності в мові творів Володимира Винниченка [Текст] / Н. Задорожна // Наукові записки. - Кіровоград: КДПУ ім.. В. Винниченка, 2000. Вип. 27. с. 116-123. (Серія: Філологічні науки (Українське літературознавство).

  87. Зайцев, П. Жмут спогадів про Володимира Винниченка [Текст] / П. Зайцев // Українська літературна газета. 1959. Число 7, липень. с. 1, 3.

  88. Зайцев, П. Жмут спогадів про Володимира Винниченка 3. За Гетьманату. [Текст] / П. Зайцев // Українська літературна газета. 1959. Число 9, вересень. - с. 2.

  89. Зайцев, П. Жмут спогадів про Володимира Винниченка ІІ. У вільному Києві [Текст] / П. Зайцев // Українська літературна газета. 1959. Число 8, вересень. с. 1-2.

  90. Зайцев, П. Жмут спогадів про Володимира Винниченка [Текст] / П. Зайцев // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. 2000. - № 1. с.46-51.

  91. Зеров, М. Сонячна машина В. Винниченка як літературний твір [Текст] / М. Зеров // Зеров М. Українське письменство ХІХ ст.. Від Куліша до Винниченка: лекції. Дрогобич: Відродження, 2007. с. 432-453.

  92. Келлер, М. В. Винниченко маляр [Текст] / М. Келлер // Статті й матеріяли / Ред. кол.: Б. Подоляк, В. Порський, В. Чапленко. Нью-Йорк: УВАН, 1953. 65-68.

  93. Клочек, Г. Мистецький талант у художній інтерпретації В. Винниченка (На матеріалі оповідання Раб краси) [Текст] / Г. Клочек // Наукові записки. - Кіровоград: КДПУ ім.. В. Винниченка, 2000. Вип. 27. с. 18-26. (Серія: Філологічні науки (Українське літературознавство).

  94. Клочек, Г. Про енергетику творчості В. Винниченка як інтегрований критерій її оцінки (до постановки проблеми) [Текст] / Г. Клочек // Наукові записки. Кіровоград: КДПУ ім.. В. Винниченка, 2005. Вип.. 62. с. 3-11. (Серія: Філологічні науки (літературознавство, мовознавство).

  95. Клочек, Г. Психологія натовпу у творчості В. Винниченка [Текст] / Г. Клочек // Урок української. 2001. - № 6. с. 40-53.

  96. Ковалик, М. Драматургія В. Винниченка: проблема вибору персонажів [Текст] / М. Ковалик // Наукові записки. Кіровоград: КДПУ ім.. В. Винниченка, 2005. Вип.. 61. с. 106-112.

  97. Ковалик, М. Жінка як об'єкт обсервації у Щоденнику В. Винниченка (1911-1925 рр.) [Текст] / М. Ковалик // Наукові записки. Кіровоград: КДПУ ім.. В. Винниченка, 2005. Вип.. 62. с. 57-63. (Серія: Філологічні науки (літературознавство, мовознавство).

  98. Ковалик, М. О. Типологія жіночих характерів у прозі та драматургії Володимира Винниченка 1902-1923рр. [Текст] : дис. … канд.. філол.. наук : 10.01.01. / М.О. Ковалик. - Кіровоград : КДПУ, 2007. - 211 с. - укр. - № держ. реєстрація №114.

  99. Ковальчук, О. Анатомія гріха. Драма Володимира Винниченка Гріх [Текст] / О. Ковальчук // Дивослово. 2003. - № 10. - с. 49-52.

  100. Ковальчук, О. Жіноча краса у просторі цивілізації ілюзій: пошук статусу після смерті Бога на матеріалі творів В. Винниченка [Текст] / О. Ковальчук // Дивослово. 2006. - № 10. с. 12-16.

  101. Ковальчук, О. Ранні оповідання Володимира Винниченка [Текст] / О. Ковальчук // Українська мова і література в школі. 1991. - № 1. с. 30-36.

  102. Ковальчук, О. Шукаючи новий етичний закон [Текст] / О. Ковальчук // Дивослово. 2007. № 12. с. 52-58.

  103. Ковальчук, О. Щастя як проблема буття. Психологічний аналіз оповідань Володимира Винниченка Момент [Текст] / О. Ковальчук // Дивослово. 2003. - № 3. с. 56-57.

  104. Ковтюх, C. Особливості вживання форм вокатива в драматичних творах В. Винниченка [Текст] / С. Ковтюх // Наукові записки. Кіровоград: КДПУ ім.. В. Винниченка, 2005. Вип.. 62. с. 225-240. (Серія: Філологічні науки (літературознавство, мовознавство).

  105. Козій, О. Жіночі образи драматургії В. Винниченка: гендерне трактування (на матеріалі п'єс Мохноноге, Чорна Пантера та Білий Ведмідь, Закон) [Текст] / О. Козій // Наукові записки. Кіровоград: КДПУ ім.. В. Винниченка, 2005. Вип.. 62. с. 120-127. (Серія: Філологічні науки (літературознавство, мовознавство).

  106. Костенко, О. Краса сили чи сила краси: зміна буттєвих орієнтирів як початок відліку кінця [Текст] : рецензія / О. Костенко // Слово і час. - 2009. - № 2. - С. 117-120. _?2,,,,I=?Рец. на _ Олександр Ковальчук. Краса і сила у практиках повсякдення (творчість В. Винниченка 1902-1920 рр.) : Монографія. - Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2008. - 166 с.

  107. Костюк, Г. Володимир Винниченко та його доба: Дослідження, критика, полеміка. Нью-Йорк: УВАН, 1980.

  108. Костюк, Г. Моя Винниченкіяна: з кн..: Зустріч і прощання: Спогади. Книга друга. [Текст] / Г. Костюк // Слово і час. 2000. - № 7. с. 59-64.

  109. Костюк, Г. Про роман В. Винниченка Поклади золота [Текст] / Г. Костюк // Березіль. 1991. - № 5. с. 76-85.

  110. Костюк, Г. Світ Винниченкових образів та ідей [Текст] / Г. Костюк // Слово і час. - № 7. с. 14-26.

  111. Костюк, Г. Світ Винниченкових образів та ідей [Текст] / Г. Костюк // Українське слово: Хрестоматія української літератури та літературної критики ХХ століття: У 4 кн. К.: Рось, 1994. Кн. 1. с. 384-401.

  112. Костюк, Григорій. Володимир Винниченко та його доба : Дослідження, критика, полеміка / Г. Костюк. - Нью-Йорк : УВАН, 1980. - 283 с. - укр. - Пер. вид. : Volodymyr Vynnychenko:hssssis Life and Times : Analysis, Criticism, Polemics / Kostiuk Hryhory.

  113. Котова, І. Творчий полілог (В. Винниченко і західноєвропейська література початку ХХ ст..) [Текст] / І. Котова // Слово і час. 2002. - № 2. с. 43-48.

  114. Кошова, І. Записки кирпатого Мефістофеля у контексті фройдовської теорії сексуальності [Текст] / І. Кошова // Березіль. 2002. - № ½. с. 171-176.

  115. Кошова, І. Конкордизм Володимира Винниченка. Шлях до побудови щастя [Текст] / І. Кошова // Наукові записки. - Кіровоград: КДПУ ім.. В. Винниченка, 2000. Вип. 27. с. 123-132. (Серія: Філологічні науки (Українське літературознавство).

  116. Кошова, І. Романи В. Винниченка Чесність з собою, По-свій! та Божки в контексті достоєвських питань [Текст] / І. Кошова // Наукові записки. Кіровоград: КДПУ ім.. В. Винниченка, 2002. Вип.. 47. с. 92-99. (Серія Філологічні науки(літературознавство).

  117. Кравченко, Ю., Пересунько Т. В. К. Винниченко (1880-1951) [Текст] / Ю. Кравченко, Т. Пересунько // Русский язык в средних учебных заведениях УССР. 1990. - № 8. - с. 59-61.

  118. Красильникова, О. Драматургія В. Винниченка у сценографічній інтерпретації М. Бойчука: невідомі сторінки [Текст] / О. Красильникова // Слово і час. 1996. - № 7. с. 65-70.

  119. Кричун, Л. Антропонімікон творів В. Винниченка у контексті сприйняття літературного образу [Текст] / Л. Кричун // Наукові записки. - Кіровоград: КДПУ ім.. В. Винниченка, 2001. Вип. 35. с. 91-97. (Серія: Філологічні науки (Мовознавство).

  120. Кричун, Л. Антропономінація як один із засобів прочитання змісту художніх образів прози Володимира Винниченка [Текст] / Л. Кричун // Наукові записки. - Кіровоград: КДПУ ім.. В. Винниченка, 2000. Вип. 27. с. 132-139. (Серія: Філологічні науки(Українське літературознавство).

  121. Кричун, Л. Лінгвостилістичний феномен Володимира Винниченка: особливе ім'я і контекст [Текст] / Л. Кричун // Наукові записки. Кіровоград: КДПУ ім.. В. Винниченка, 2005. Вип.. 62. с. 240-246. (Серія: Філологічні науки (літературознавство, мовознавство)

  122. Крутикова, Н. Листування М. Горького із В. Винниченком [Текст] / Н. Крутікова // Слово і час. 1993. - № 2. с. 46-57.

  123. Кудрявцев, М. Ідейний спектр Винниченкової драми Пророк / М. Кудрявцев // Слово і час. 1998.- № 12. с. 56-59.

  124. Кудрявцев, М. Національна трагедія 1918 р. в інтерпретації Винниченка-драматурга [Текст] / М. Кудрявцев // Дивослово. 1994. - № 5/6. с. 3-5.

  125. Кудрявцев, М. Г. Достоєвський і Винниченко: до проблеми художньої інтерпретації злочину і покари в історико-літературному контексті [Текст] : критична стаття / М. Г. Кудрявцев // Зарубіжна література в школах України. - 2008. - № 3. - С. 2-9 ; Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2009. - № 1. - С. 13-20.

  126. Кужільна, Л. Знаки духовної співмірності (Естетика В. Винниченка ) [Текст] / Л. Кужільна // Наукові записки. - Кіровоград: КДПУ ім.. В. Винниченка, 2000. Вип. 27. с. 167-175. (Серія: Філологічні науки (Українське літературознавство).

  127. Кужільна, Л. Знаки духовної співмірності [Текст] / Л. Кужільна // Наукові записки. - Кіровоград: КДПУ ім.. В. Винниченка, 2000. Вип. 27. с. 139-150. (Серія: Філологічні науки (Українське літературознавство).

  128. Кузнєцова, А. Епістолярій В. Винниченка як джерело самовираження особистості письменника (конфлікт з М. Горьким) [Текст] / А. Кузнєцова // Наукові записки. Кіровоград: КДПУ ім.. В. Винниченка, 2005. Вип.. 62. с. 127-133. (Серія: Філологічні науки (літературознавство, мовознавство)

  129. Кульчицький, С. В. Володимир Винниченко: світоглядна еволюція [Текст] / С. В. Кульчицький // Український історичний журнал. 2005. - № 4. с. 47-69.

  130. Кульчицький, С. Центральна Рада. Утворення УНР [Текст] / С. Кульчицький // Український історичний журнал. 1992. - № 5. с. 79-84.; 86-88; № 6. с. 75, 77, 78. 80, 83, 90.

  131. Кульчицький, С., Солдатенков, В. Володимир Винниченко. К.: Альтернативи, 2005. 376 с.

  132. Лащик, Є. Світ за Винниченком [Текст] / Є. Лащик // Література Україна. 1992. № 41, 15 жовтня. с. 6.

  133. Леоненко, Р. Володимир Винниченко та український національний театр (Київ, 1917-1918) [Текст] / Р. Леоненко // Наукові записки. - Кіровоград: КДПУ ім.. В. Винниченка, 2000. Вип. 27. с. 150-160. (Серія: Філологічні науки (Українське літературознавство).

  134. Лозицький, В. На перехресті нової доби [Текст] / В. Лозицький // Наука і суспільство. 1989. - № 8. с. 24-28.

  135. Лозицький, В. Не сприйнявши нових реалій. Сторінки біографії В. К. Винниченка [Текст]/ В. Лозицький // Маршрутами історії. К., 1990. с. 598-620.

  136. Лохіна, Є. Пошуки морального абсолюту (Ранні драми В. Винниченка) [Текст] / Є. Лохіна // Слово і час. 2001. - № 10. с. 43-50.

  137. Лубківська, О. Моделі ніцшеанської філософії в українській літературі [Текст] / О. Лубківська // Сучасність. 1995. - № 4. с. 144-147.

  138. Лукаш, Г. Явище онімізації апелятивів у прозі Володимира Винниченка [Текст] / Г. Лукаш // Наукові записки. Кіровоград: КДПУ ім.. В. Винниченка, 2005. Вип.. 62. с. 246-251. (Серія: Філологічні науки (літературознавство, мовознавство).

  139. Макарова, Т. Володимир Винниченко про добро, зло та духовність [Текст] / Т. Макарова // Література. Фольклор. Проблеми поетики: збірник наукових праць. К.: Акцент, 2006. Вип.. 24. Ч. І. с. 481-488.

  140. Макарова, Т. Духовність як ознака панства й селянства у п′єсі В. Винниченка Молода кров [Текст] / Т. Макарова // Наукові записки. Кіровоград: КДПУ ім.. В. Винниченка, 2005. Вип.. 61. с. 181-186.

  141. Макарова, Т. Історичні чинники обездуховленості дійових осіб п'єси В. Винниченка Між двох сил [Текст] / Т. Макарова // Наукові записки. Кіровоград: КДПУ ім.. В. Винниченка, 2005. Вип.. 62. с. 133-139. (Серія: Філологічні науки (літературознавство, мовознавство)

  142. Марко, В. Драма В. Винниченка Пророк: основні проблеми й колізії [Текст] / В. Марко // Наукові записки. - Кіровоград: КДПУ ім.. В. Винниченка, 2000. Вип. 27. с. 35-47. (Серія: Філологічні науки (Українське літературознавство).

  143. Марко, В. Проблема проступку і кари в українській драматургії: перегук часів (трагедії Сава Чалий І. Тобілевича, Гріх В. Винниченка, Патетична соната М. Куліша: спроба зіставлення) [Текст] / В. Марко // Наукові записки. Кіровоград: КДПУ ім.. В. Винниченка, 2002. Вип.. 47. с. 65-69. (Серія Філологічні науки (літературознавство).

  144. Марко, В. Сублімація страху в художньому світі В. Винниченка [Текст] / В. Марко // Наукові записки. Кіровоград: КДПУ ім.. В. Винниченка, 2005. Вип.. 62. с. 26-34. (Серія: Філологічні науки (літературознавство, мовознавство).

  145. Марченко, О. Особливості хронотопу повісті На той бік В. Винниченка [Текст] / О. Марченко // Студентський науковий вісник. Кіровоград, 2005. Вип.. 3. с.71-73.

  146. Марченко, С. Повість Винниченка На той бік та оповідання Ж.-П. Сартра Мур: дві моделі екзистенційного світовідчуття [Текст] / С. Марченко // Наукові записки. Кіровоград: КДПУ ім.. В. Винниченка, 2005. Вип.. 61. с. 305-313.

  147. Мацевко-Бекерська, Л. Голос і точка зору в просторі тексту для дітей [Текст] / Л. Мацевко-Бекерська // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2009. - № 3. - С. 118-123.

  148. Мельниченко, Т. Кохання і любов. Діалог чуттєвого і раціонального в романі В. Винниченка Записки Кирпатого Мефістофеля [Текст] / Т. Мельниченко // Українська мова та література. - 2009. - Число 9, березень. - С. 8-14.

  149. Миронець, Н. Епістолярій Володимира Винниченка як джерело до вивчення його самоідентифікації [Текст] / Н. Миронець // Наукові записки. Кіровоград: КДПУ ім.. В. Винниченка, 2005. Вип.. 62. с. 34-42. (Серія: Філологічні науки (літературознавство, мовознавство).

  150. Миронець, Н. Епістолярна спадщина Володимира Винниченка як джерело просопографічної інформації [Текст] / Н. Миронець // Наукові записки. - Кіровоград: КДПУ ім.. В. Винниченка, 2000. Вип. 27. с. 9-18. (Серія: Філологічні науки (Українське літературознавство).

  151. Миронець, Н. Таємниці кохання Володимира Винниченка (фрагменти документальної розповіді) [Текст] / Н. Миронець // Українська мова та література. 2002. - № 3. с.11-15.

  152. Миронець, Н. Таємниці кохання В. Винниченка [Текст] / Н. Миронець // Кур'єр Кривбасу. 2001. - № 138. с. 92-130.

  153. Миронець, Н. Таємниці кохання В. Винниченка [Текст] / Н. Миронець // Кур'єр Кривбасу. 2001. - № 139. с. 96-137.

  154. Миронець, Н. Таємниці кохання В. Винниченка [Текст] / Н. Миронець // Кур'єр Кривбасу. 2001. - № 140. с. 54-93.

  155. Миронець, Н. Таємниці кохання В. Винниченка [Текст] / Н. Миронець // Кур'єр Кривбасу. 2001. - № 141. с. 78-116.

  156. Михальчук, Н. Криза християнської традиції в малій прозі В. Винниченка [Текст] / Н. Михальчук // Слово і час. 2000. - № 7. с. 37-45.

  157. Михальчук, Н. Тілоцентричність у моделі художнього світу (Оповідання В. Винниченка Момент) [Текст] / Н. Михальчук // Слово і час. 2002. - № 2. с. 39-43.

  158. Михида, С. Єврейське питання в творчості Володимира Винниченка [Текст] / С. Михида // Наукові записки. - Кіровоград: КДПУ ім.. В. Винниченка, 2000. Вип. 27. с. 47-61. (Серія: Філологічні науки (Українське літературознавство).

  159. Михида, С. Особливість В. Винниченка у світлі психопоетики (теоретичні аспекти) [Текст] / С. Михида // Наукові записки. Кіровоград: КДПУ ім.. В. Винниченка, 2005. Вип.. 62. с. 49-57. (Серія: Філологічні науки (літературознавство, мовознавство).

  160. Михида, С. Особистість В. Винниченка у світлі психопоетики (теоретичні аспекти) [Текст] / С. Михида // Наукові записки. Кіровоград: РВВ КДПУ ім.. В. Винниченка, 2005. Вип. 62. с. 49-57. (Серія: Філологічні науки (літературознавство).

  161. Михида, С. Слідами його експериментів: Змістові домінанти та поетика конфлікту в драматургії Володимира Винниченка. Кіровоград: ЦУ Вид-во, 2002.

  162. Михида, С. Технологія лабораторного аналізу в драматургії В. Винниченка [Текст] / С. Михида // Наукові записки кафедри української літератури. Кіровоград, 2005. - № 17. с. 119-127.

  163. Михида, С. Якому Богу служити? Або хто відвертіший? (Леся Українка і Володимир Винниченко у ставленні до проблеми чистого мистецтва [Текст] / С. Михида // Наукові записки. Кіровоград: КДПУ ім.. В. Винниченка, 2002. Вип.. 47. с. 76-84. (Серія: Філологічні науки (літературознавство, мовознавство).

  164. Міщук, Р. До історії спілкування української еміграції з Радянською Україною (передмова до публікації листів В. Винниченка за 1925 р. та заяви до ЦК КП(б) У від 6.ІХ.1920 р.) [Текст] / Р. Міщук // Слово і час. 1990. - № 2. с. 23-24.

  165. Мороз, Л. Сто рівноцінних правд. Парадокси драматургії В. Винниченка. К.: ВІПОЛ, 1994.

  166. Мороз, Л. Винниченко у Кіровограді [Текст] / Л. Мороз // Сучасність. 1991. - № 3. с. 126.

  167. Мороз, Л. Вогонь душі і дим від ілюзій [Текст] / Л. Мороз // Наукові записки. Кіровоград: КДПУ ім.. В. Винниченка, 2005. Вип.. 62. с. 11-17. (Серія: Філологічні науки (літературознавство, мовознавство).

  168. Мороз, Л. Загадки Володимира Винниченка: (драматичні твори письменника) [Текст] / Л. Мороз // Слово і час. 1993. - № 5. с. 40-46.

  169. Мукосеєва, Л. Листування М. Грушевського з В. Винниченком як джерело просопографічної інформації [Текст] / Л. Мукосеєва // Наукові записки. Кіровоград: КДПУ ім.. В. Винниченка, 2005. Вип.. 62. с. 139-144. (Серія: Філологічні науки (літературознавство, мовознавство).

  170. Наконечна, О. Концепція Чесності із собою В. Винниченка в світлі поглядів В. Леонтовича [Текст] / О. Наконечна // Наукові записки. - Кіровоград: КДПУ ім.. В. Винниченка, 2000. Вип. 27. с. 160-167. (Серія: Філологічні науки (Українське літературознавство).

  171. Наумович, С. Винниченко, Грушевський, Сартр [Текст] / С. Наумович // Визвольний шлях. 1972. Кн.. 8-9. с. 1076-1081.

  172. Немченко, І. Лейтмотив України в романі В. Винниченка Слово за тобою, Сталіне! [Текст] / І. Немченко // Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори): літературно-науковий збірник. К.-Херсон: Просвіта, 2006. Вип. 2. с. 155-175.

  173. Ніковський, А. Володимир Винниченко (Літературний нарис) [Текст] / А. Ніковський // Українська мова та література. 2002. - № 3. с.17-19.

  174. Нові імена в програмі з української літератури. К., 1993. с. 125-146. (Гл. І. Володимир Винниченка (1880-1951).

  175. Ожоган, Л. Коли душа обіймає тіло… (проблема статевої любові в українській прозі кінця ХІХ початку ХХ століття) [Текст] / Л. Ожоган // Наукові записки. Кіровоград: РВВ КДПУ ім.. В. Винниченка, 2004. Вип. 56. с. 309-3119. (Серія: Філологічні науки (літературознавство).

  176. Ожоган, Л. Екзистенцій ні лабіринти Володимира Винниченка та Миколи Бердяєва [Текст] / Л. Ожоган // Наукові записки. Кіровоград: КДПУ ім.. В. Винниченка, 2005. Вип.. 62. с. 80-88. (Серія: Філологічні науки (літературознавство, мовознавство).

  177. Ожоган, Л. Мефістофель спокусник і спокушений (Щоденник спокусника С. Кіркегора і Записки кирпатого Мефістофеля В. Винниченка) [Текст] / Л. Ожоган // Наукові записки. - Кіровоград: КДПУ ім.. В. Винниченка, 2000. Вип. 27. с. 167-176. (Серія: Філологічні науки (Українське літературознавство).

  178. Панченко, В. Бути корисним людству… Маловідомі сторінки життя В. Винниченка в еміграції (1920-1951). За матеріалами архіву В. Винниченка у Колумбійському університеті (США) [Текст] / В. Панченко // Українська мова та література. 2001. - № 8, лютий. с. 2-4.

  179. Панченко, В. Яка страшна річ політика… Несподіванки еміграційного епістолярію В. Винниченка [Текст] / В. Панченко // Вітчизна. 2003. - № ¾. с.100-117.

  180. Панченко В. Будинок з химерами: Творчість Володимира Винниченка 1902-1920 рр. У європейському літературному контексті. Кіровоград, 1998.

  181. Панченко, В. Володимир Винниченко Гі де Мопассан Габрієль Д'Аннуціо: кілька паралелей [Текст] / В. Панченко // Сучасність. 1997. - № 9. с. 120-133.

  182. Панченко, В. Володимир Винниченко: Парадокси долі і творчості: Книга розвідок та мандрівок К.: Твім інтер, 2004.

  183. Панченко, В. Володимир Винниченко: портрет на тлі епохи [Текст] / В. Панченко // Історія в школах України. 2008. - № 3. с. 48-53.

  184. Панченко, В. Володимир Винниченко і Генрік Ібсен [Текст] / В. Панченко // Слово і час. 2000. - № 1. с. 80-83.

  185. Панченко, В. Голуба далечінь Володимира Винниченка [Текст] / В. Панченко // Дзвін. 1996. - № 7. с. 149-152.

  186. Панченко, В. Дивний роман (В. Винниченко і К. Голіцинська) [Текст] / В. Панченко // Наукові записки. - Кіровоград: КДПУ ім.. В. Винниченка, 2000. Вип. 27. с. 27-35. (Серія: Філологічні науки (Українське літературознавство).

  187. Панченко, В. Заочна дуель. Володимир Винниченко і Володимир Ульянов-Ленін [Текст] / В. Панченко // Вітчизна. 1997. - № ½. с. 131-135.

  188. Панченко, В. Капрі: експерименти та експериментатори (В. Винниченко) [Текст] / В. Панченко // Літературна Україна. 2002. № 45-46, 12 грудня. с. 10.

  189. Панченко, В. Метаморфози смутного часу [Текст] / В. Панченко // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. 2000. - № 1. 68-77.

  190. Панченко, В. Молоді літа Володимира Винниченка [Текст] / В. Панченко // Народне слово. 1997. № 2, 14 січня. с. 4; № 5, 16 січня. с. 3-4; № 7, 21 січня. с. 3-4; № 8, 23 січня. с. 3-4; № 10, 28 січня. с. 3-4; № 10, 28 січня. с. 3-4; № 11, 30 січня. с. 3-4; № 13, 4 лютого. с. 3-4; № 14, 6 лютого. с. 3-4.

  191. Панченко, В. Молоді літа Володимира Винниченка. Матеріали до біографії [Текст] / В. Панченко // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. 2000. - № 1. с. 78-90.

  192. Панченко, В. Проблема статі в художній інтерпретації Винниченка (на матеріалі новел Момент, Чудний епізод) [Текст] / В. Панченко // Наукові записки. Кіровоград: РВВ КДПУ ім.. В. Винниченка. 1998. Вип. 2. с. 36-52. (Серія: Філологічні науки (літературознавство).

  193. Панченко, В. Рання проза В. Винниченка (1902-1907рр.). Стаття перша [Текст] / В. Панченко // Дивослово. 1995. - № 4. с. 3-9.

  194. Панченко, В. Рання проза В. Винниченка (1902-1907). Стаття друга [Текст] / В. Панченко // Дивослово. 1996. - № 3. с. 9-15.

  195. Панченко, В. Рання проза В. Винниченка (1902-1907). Стаття третя [Текст] / В. Панченко // Дивослово. 1997. - № 8. с. 8-12.

  196. Панченко, В. Слово про Винниченка [Текст] / В. Панченко // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. 2000. - № 1. с. 32-35.

  197. Панченко, В. Творчість В. Винниченка 1902-1920 рр. та художні течії початку ХХ ст.. [Текст] / В. Панченко // Слово і час. 2000. - № 7. с. 9-17.

  198. Панченко В. Тінь Заратустри. Ніцшеанський слід у творчості В. Винниченка [Текст] / В. Панченко // Всесвіт. 1998. - № 4. с. 163-170.

  199. Панченко, В. Я хочу собою возвеличити українське… : Риси психологічного портрета Володимира Винниченка [Текст] / В. Панченко // Березіль. 1997. - № 11/12. с. 155-167.

  200. Панченко, В., Куценко, Л. Євангеліє чужих піль...: Подорож до двох вигнанців. Кіровоград: КДПУ, 1996.

  201. Паскевич, Н. Внутрішньоконтактні зв'язки В. Винниченка-драматурга з С. Пшибушевським [Текст] / Н. Паскевич // Слово і час. 2000. - № 7. с. 50-52.

  202. Пастух, Б. Чесність з собою Володимира Винниченка як експериментальний роман [Текст] / Б. Пастух // Наукові записки. Кіровоград: КДПУ ім.. В. Винниченка, 2005. Вип.. 62. с. 144-150. (Серія: Філологічні науки (літературознавство, мовознавство).

  203. Пастух, Б. Поміж закономірностями та парадоксами. Панченко Володимир. Володимир Винниченко: парадокси долі і творчості: Книга розвідок та мандрівок [Текст] / Б. Пастух // Слово і час. 2005. - № 4. с.87-92.

  204. Пастух, Б. Рання романістика Володимира Винниченка складотворний елемент українського модерну [Текст] / Б. Пастух // Дивослово. 2007. - № 2. с. 50-52.

  205. Пастух, Б. Володимир Винниченко і Дмитро Донцов: онтологічний конфлікт [Текст] / Б. Пастух // Слово і час. - 2008. - № 10. - С. 84-89

  206. Певний, Б. Винниченкове малярство: курйоз чи мистецтво? [Текст] / Б. Певний // Сучасність. 1994. - № 9. с. 127-140.

  207. Перевізник, Л. Політичні та моральні настанови В. Винниченка молоді в сучасному прочитанні [Текст] / Л. Перевізник // Наукові записки. Кіровоград: КДПУ ім.. В. Винниченка, 2005. Вип.. 62. с. 150-156. (Серія: Філологічні науки (літературознавство, мовознавство)

  208. Перші уряди України: становлення виконавчої влади у 1917-1920 роках. К: 2007. 36 с.

  209. Погорілий, С. Деякі особливості поетики В. Винниченка [Текст] / С. Погорілий // Дивослово. 1995. - № 9. с. 3-12.

  210. Погорілий, С. Неопубліковані романи Володимира Винниченка. Нью-Йорк: УВАН, 1981.

  211. Погорілий, С. Неопубліковані романи Володимира Винниченка / С. Погорілий. - Нью-Йорк : УВАН у США, 1981. - 212 с. - (З нашого минулого). - укр. - Пер. вид. : he Unpublished Novels of Volodymyr Vynnychenko / Pohorilyj Semen.

  212. Подоляк, Б. Остання резиденція В. Винниченка [Текст] / Б. Подоляк // Статті й матеріяли / Ред. кол.: Б. Подоляк, В. Порський, В. Чапленко. Нью-Йорк: УВАН, 1953. 16-42.

  213. Поліщук, О. Навколо постаті Володимира Винниченка [Текст] / О. Поліщук // Слово і час. - 2008. - № 4. - С. 107-110.

  214. Попович, М. Я роблю так і інакше робити не можу… [Текст] / М. Попович // Слово і час. 2000. № 7. с. 56-58.

  215. Присяжнюк, С. Дитяча проза В. Винниченка: Рівень наукової інтерпретації [Текст] / С. Присяжнюк // Наукові записки. Кіровоград: КДПУ ім.. В. Винниченка, 2005. Вип.. 61. с. 237-245.

  216. Присяжнюк, С. Дитячі оповідання Винниченка Федько-халамидник, Кумедія з Костем: спроба екзистенційного аналізу [Текст] / С. Присяжнюк // Наукові записки. Кіровоград: КДПУ ім.. В. Винниченка, 2006. Вип.. 69. Ч. 2. с. 100-108.

  217. Присяжнюк, С. Концепція образу дитини у творчості В. Винниченка [Текст] / С. Присяжнюк // Наукові записки. Кіровоград: КДПУ ім.. В. Винниченка, 2006. Вип.. 64. Ч.ІІ. с. 139-144. (Серія Філологічні науки (літературознавство).

  218. Присяжнюк, С. Мовлення персонажів як засіб відтворення характерів та душевних станів (на матеріалі дитячої прози В. Винниченка) [Текст] / С. Присяжнюк // Наукові записки. Кіровоград: КДПУ ім.. В. Винниченка, 2004. Вип.. 56. с. 350-357.

  219. Присяжнюк, С. Особливості психологізму дитячої прози В. Винниченка (постановка проблеми) [Текст] / С. Присяжнюк // Наукові записки. Кіровоград: КДПУ ім.. В. Винниченка, 2005. Вип.. 62. с. 156-162. (Серія: Філологічні науки (літературознавство, мовознавство).

  220. Присяжнюк, С. Портрет як засіб розкриття характеру в дитячих оповіданнях В. Винниченка [Текст] / С. Присяжнюк // Рідна школа. 2003. - № 9. с.56-58.

  221. Присяжнюк, С. С. Психологізм дитячих оповідань Володимира Винниченка /принципи і засоби зображення характерів/ : Дис. / С.С. Присяжнюк. - Кіровоград : КДПУ, 2006. - 188 с. - укр. - № держ. реєстрація №82.

  222. Пушкаренко, Т. Текст і автор (Записки кирпатого Мефістофеля та Щоденник В. Винниченка) [Текст] / Т. Пушкаренко // Слово і час. 2000. - № 9. с. 26-31.

  223. Русанівский, В. Сила і краса (особливості мови творів В. К. Винниченка) [Текст] / С. Русанівський // Українська мова і література в школі. 1992. - № 2. с. 41-46.

  224. Саппа, М. Винниченко і Раковський [Текст] / М. Саппа // Вітчизна. 1990. № 11. с. 131-143.

  225. Сахно, І. Листування В. Винниченка з Є. Чикаленком як джерело до вивчення настроїв та характеру письменника [Текст] / І. Сахно // Наукові записки. Кіровоград: КДПУ ім.. В. Винниченка, 2005. Вип.. 62. с. 162-169. (Серія: Філологічні науки (літературознавство, мовознавство).

  226. Свербілова, Т. Персонажі Винниченкових п'єс кати чи жертви? [Текст] / Т. Свербілова // Слово і час. 1993. - № 5. с. 32-40.

  227. Свербілова, Т. Пророк Винниченка та самогубець Ердмана: національний кут зору [Текст] / Т. Свербілова // Наукові записки. Кіровоград: КДПУ ім.. В. Винниченка, 2005. Вип.. 62. с. 63-70. (Серія: Філологічні науки (літературознавство, мовознавство).

  228. Свербілова, Т. Пророк та самогубство (п'єса Володимира Винниченка в контексті драматургії експресіонізму та пост експресіонізму) [Текст] / Т. Свербілова // Слово і час. 2005. - № 10. с.8-17.

  229. Селіванова, В. Б. Культурний герой як засіб вираження авторської точки зору у доеміграційній драматургії В. Винниченка. [Текст] : методичний матеріал / В. Б. Селіванова // Мова і культура. - Серія Філологія. - К., 2003. - Т. VI/2, Вип. 6. - С. 61-69.

  230. Семенюк, О. Мова доби в творах Володимира Винниченка (відображення лінгвокультурної ситуації) [Текст] / О. Семенюк // Наукові записки. - Кіровоград: КДПУ ім.. В. Винниченка, 2000. Вип. 27. с. 176-186. (Серія: Філологічні науки (Українське літературознавство).

  231. Семенюк, О., Білоус, В. Відображення деяких особливостей лінгвокультурної ситуації в синтаксисі драм Володимира Винниченка [Текст] / О. Семенюк, В. Білоус // Наукові записки. Кіровоград: КДПУ ім.. В. Винниченка, 2005. Вип.. 62. с. 197-204. (Серія: Філологічні науки (літературознавство, мовознавство).

  232. Середенко, Ю. Літературно-публіцистична діяльність Володимира Винниченка в оцінці Андрія Ніковського [Текст] / Ю. Середенко // Наукові записки. Кіровоград: КДПУ ім.. В. Винниченка, 2005. Вип.. 62. с. 169-176. (Серія: Філологічні науки (літературознавство, мовознавство).

  233. Сиваченко, Г. Кому повім печаль мою?...: Неопубліковані щоденники В. Винниченка [Текст] / Г. Сиваченко // Київська старовина. 2000. - № 3. с. 144-153.

  234. Сиваченко, Г. Конкордизм В. Винниченка в екзистанціалістському дискурсі [Текст] / Г. Сиваченко // Слово і час. 2001. - № 9. с. 33-39.

  235. Сиваченко, Г. Лепрозорій: текст роману в контексті історії та долі [Текст] / Г. Сиваченко // Слово і час. 2000. - № 7. с. 29-37.

  236. Сиваченко,, Г. Сонячна машина В. Винниченка і роман-антиутопія ХХ ст.. [Текст] / Г. Сиваченко // Слово і час. 1994. - № 1. с. 42-47.

  237. Сиваченко, Г. Винниченків конкордизм у буддистському та психоаналітичному дискурсах [Текст] / Г. Сиваченко // Слово і час. 2000. - № 8. с. 17-26.

  238. Сиваченко, Г. Винниченкові щоденники (1926-1951) чесність із світом і самим собою [Текст] / Г. Сиваченко // Слово і час. 2000. - № 7. с. 80-88.

  239. Сиваченко, Г. Текст роману в контексті долі (Лепрозорій В. Винниченка) [Текст] / Г. Сиваченко // Вітчизна. 1999. - № 5/6. с. 81-85.

  240. Сивчаенко, Г. Сонячна машина В. Винниченка в магічному колі експресіонізму [Текст] / Г. Сиваченко // Слово і час. 1998. - № 1. с. 65-71.

  241. Синенько, О. Профспілковий рух доби Директорії (листопад 1918 кінець 1919 рр.) [Текст] / О. Синенко // Наукові записки. Кіровоград: КДПУ ім.. В. Винниченка, 2005. Вип.. 62. с. 176-183. (Серія: Філологічні науки (літературознавство, мовознавство).

  242. Скобелєва-Сологуб, Н. Володимир Винниченко: про дітей і для дітей [Текст] / Н. Скобелєва-Сологуб // Слово і час. 1999. - № 7. с. 60-64.

  243. Слабошпицький, М. Письменник світового масштабу (Штрихи до портрета В. Винниченка) [Текст] / М. Слабошпицький // Українська мова і література в школі. 1991. - № 2. с. 62-68.

  244. Славутич, Я. Творчість Володимира Винниченка. Лекція: Альбертський університет, Канада, 1976.

  245. Слово: Збірник українських письменників у Єкзилі [Текст] / Редакційна колегія: Гординський С., Костюк Г., Кравців Б., Рубчак Б., Тарнавський О., Шлемкевич М. Збірник 2: Література, мистецтво, критика, мемуари, документи. Нью-Йорк, 1964. с. 317-336. (Листи до Володимира Винниченка).

  246. Смоленчук, М. Помилки у жандармському циркулярі: (уточнення місця народження В. Винниченка) [Текст] / М. Смоленчук // Київ. 1990. - № 7. с. 106-115.

  247. Смолич, Ю. Нові п'єси В. Винниченка (Над, Великий секрет, Кол-Нидре) [Текст] / Ю. Смолич // Українське літературознавство. Львів, 1993. Вип. 57. с. 118-134.

  248. Солдатенков, В. Детермінанти політичної долі В. Винниченка [Текст] / В. Солдатенков // Наукові записки. Кіровоград: КДПУ ім.. В. Винниченка, 2005. Вип.. 62. с. 17-26. (Серія: Філологічні науки (літературознавство, мовознавство).

  249. Солдатенков, В. Еволюція суспільно-політичних поглядів В. К. Винниченка в добу української революції [Текст] / В. Солдатенко // Український історичний журнал. 1994. - № 6; 1996. - № 6. с. 13-22.

  250. Солдатенков, В. Центральна Рада та українізація армії (літо-осінь 1917 р.) [Текст] / В. Солдатенко // Український історичний журнал. 1992. - № 6. с. 26-33, 36, 39.

  251. Струк, Д. Винниченкова моральна лябораторія [Текст] / Д. Струк // Сучасність. 1980. Ч. 7-8. с. 94-105.

  252. Сулима, М. Володимир Винниченко й Нобелевська премія [Текст] / М. Сулима // Наукові записки. - Кіровоград: КДПУ ім.. В. Винниченка, 2000. Вип. 27. с. 3-9. (Серія: Філологічні науки (Українське літературознавство).

  253. Танюк, Л. До проблеми української пророчої п'єси (Касандра Лесі Українки, Пророк В. Винниченка, Народний Малахій М. Куліша) [Текст] / Л. Танюк // Березіль. 1992. - № 2. с. 173-183.

  254. Театр починався з Винниченка (До 80-річчя Національного академічного драматичного театру ім. І. Франка) [Текст] // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. 2000. - № 1. с.212-215.

  255. Тищенко-Сірий, Ю. Участь В. К. Винниченка в революційному русі 1914-1916 рр. [Текст] / Ю. Тищенко-Сірий // Статті й матеріяли / Ред. кол.: Б. Подоляк, В. Порський, В. Чапленко. Нью-Йорк: УВАН, 1953. 42-57.

  256. Ткаченко, І. Видавничий аспект листування В. Винниченка та Ю. Сірого [Текст] / І. Ткаченко // Наукові записки. Кіровоград: КДПУ ім.. В. Винниченка, 2005. Вип.. 62. с. 183-189. (Серія: Філологічні науки (літературознавство, мовознавство).

  257. Тхорук, Р. Драми Дізгармонія та Щаблі життя: відгуки перших читачів [Текст] / Р. Тхорук // Наукові записки. Кіровоград: КДПУ ім.. В. Винниченка, 2005. Вип.. 62. с. 70-80. (Серія: Філологічні науки (літературознавство, мовознавство).

  258. Тхорук, Р. Комедії Володимира Винниченка [Текст] / Р. Тхорук // Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство. Рівне, 2002. Вип. ХІІ. с.58-72.

  259. Українська наукова Винниченкіана (1987-2000 рр.) Бібліографічний покажчик // Слово і час. 2000. - № 7. с. 89-96.

  260. Устенко, Н. Семантико-стилістичні особливості функціонування фразеологізмів у мові художніх творів В. Винниченка [Текст] / Н. Устенко // Наукові записки. Кіровоград: КДПУ ім.. В. Винниченка, 2005. Вип.. 62. с. 251-256. (Серія: Філологічні науки (літературознавство, мовознавство).

  261. Федорук, О. Винниченко художник Еколь де Парі [Текст] / О. Федорук // Слово і час. 2002. - № 2. с. 76-82.

  262. Федченко, П. Володимир Винниченко художник [Текст] / П. Федченко // Київ. 1989. - № 12. с. 147-148.

  263. Федченко, П. Коли і де народився В. Винниченко? [Текст] / П. Федченко // Слово і час. 2000. - № 7. с. 6-8.

  264. Федченко, П. Оцінюємо з класових позицій: про політичне обличчя і художню творчість В. Винниченка [Текст] / П. Федченко // Київ. 1987. - № 12. с. 49-59.

  265. Хархун, В. Записки Кирпатого Мефістофеля: екзистенційне в романі та поза ним [Текст] / В. Хархун // Слово і час. 2000. - № 7. с. 26-28.

  266. Хархун, В. Винниченкознавство: теми, проблеми, пошуки [Текст] / В. Хархун // Київська старовина. 2000. - № 1. с. 134-139.

  267. Хархун, В. Герой-експериментатор у В. Винниченка [Текст] / В. Хархун // Слово і час. 1998. - № 11. с. 62-66.

  268. Хархун, В. Іпостасі українського Мефістофеля (Система персонажів роману В. Винниченка Записки Кирпатого Мефістофеля крізь призму змістових домінант та поетики твору) [Текст] / В. Хархун // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. 2000. - № 1. с. 38-41.

  269. Хархун, В. Категорія гри в романі Володимира Винниченка Записки кирпатого Мефістофеля: герой і маска [Текст] / В. Хархун // Наукові записки. - Кіровоград: КДПУ ім.. В. Винниченка, 2000. Вип. 27. с. 187-193. (Серія: Філологічні науки (Українське літературознавство).

  270. Хархун, В. Категорія гри: герой і маска (Образ Михайлюка в романі Володимира Винниченка Записки Кирпатого Мефістофеля) [Текст] / В. Хархун // Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори): літературно-науковий збірник. К.-Херсон: Просвіта, 2006. Вип. 2. с. 176-185.

  271. Хархун, В. Твір, відкритий для інтерпретацій. Роман В. Винниченка Записки Кирпатого Мефістофеля [Текст] / В. Хархун // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. 2002. - № 3. с.89-95.

  272. Хмель, И. Свой среди чужих, чужой среди своих: Политический протрет В. К. Винниченко [Текст] : [к 110-летию со дня рождения украинского писателя] / И. Хмель // Радуга. 1991. - № 9. с. 80-90.

  273. Хміль, І. Політична діяльність В. К. Винниченка [Текст] / І. Хміль // Український історичний журнал. 1989. - № 7. с. 82-91.

  274. Хороб, С. Українська і західноєвропейська експресіоністська драма: поетика діалогу й реплік [Текст] / С. Хороб // Українська література в загальноосвітній школі. 2003. - № 6. с.53-56.

  275. Цюп'як, І. Ідеал громадської людини в романах Сонячна машина В. Винниченка і Вальдшнепи М. Хвильового [Текст] / І. Цюп'як // Наукові записки. - Кіровоград: КДПУ ім.. В. Винниченка, 2000. Вип. 27. с. 193-98. (Серія: Філологічні науки (Українське літературознавство).

  276. Чепурко, О. М. Художнє втілення світу дитини в українській малій прозі початку ХХ сторіччя (на прикладі оповідань В. Винниченка). [Текст] / О. М. Чепурко // Мова і культура.- Серія Філологія. - К., 2001 . - Т.: IV., Вип. : 3. - С. 298-303.

  277. Черняк, С. Володимир Винниченко відомий і невідомий [Текст]/ С. Черняк // Вісник Національної Академії наук України. 1995. - № 7/8. с. 55-59.

  278. Човнова, Н. Психологічний портрет за твором В. Винниченка Солдатики [Текст] / Н. Човнова // Українська мова та література. 2002. - № 3, січень. с. 24-26.

  279. Чоповський, В. Зачарована на схід (О. Гаврилюк) [Текст] / В. Чоповський // Слово і час. 1991. - № 4. с. 66-69.

  280. Чорна, А. Відображення психології натовпу під час революції 1905-1907 років у творчості М. Коцюбинського та В. Винниченка [Текст] / А. Чорна // Педагогічний вісник. 2007. - № 3. с. 62-68.

  281. Шаров, І. Володимир Винниченко: на чолі Уряду і віч-на-віч з собою [Текст] / І. Шаров // Кіровоградська правда. 2001. № 108, 25 вересня. с. 3.

  282. Шевченко, С. Володимир Винниченко і Польща [Текст] / С. Шевченко // Наукові записки. Кіровоград: КДПУ ім.. В. Винниченка, 2005. Вип.. 62. с. 189-197. (Серія: Філологічні науки (літературознавство, мовознавство).

  283. Шкоропат, Н. Г. Костюк архіваріус літературно-мистецького доробку В. Винниченка [Текст] / Н. Шкоропат // Слово і час. 2000. - № 7. с. 53-55.

  284. Шрам, П. У Винниченка натура отаманська, приспана в турецькому гаремі [Текст] / П. Шрам // Вільна Україна. 1957. Ч. 14. с. 56.

  285. Шумило, Н. Гармонійне і дисгармонійне в українській літературі початку ХХ ст..: Володимир Винниченко і сучасники [Текст] / Н. Шумило // Київська старовина. 1998. - № 5. с. 124-131.

  286. Ярчук, П. Чи існує в романі-антиутопії В. Винниченка Сонячна машина філософія світоглядного консерватизму [Текст] / П. Ямчук // Наукові записки. - Кіровоград: КДПУ ім.. В. Винниченка, 2000. Вип. 27. с. 198-203. (Серія: Філологічні науки (Українське літературознавство).   ВИВЧЕННЯ СПАДЩИНИ В. ВИННИЧЕНКА У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

   1. Атаманчук, В. Трагедія особистості: п′єса В. Винниченка Між двох сил [Текст] / В. Атамчук // Українська література в загальноосвітній школі. 2005. - № 6. с. 8-12.

   2. Баран, Г. Роман-застереження. Сонячна машина В. Винниченка у зіставленні з творами Є. Замятіна Ми, О. Гакслі Чудовий новий світ, Дж. Орвела 1984 [Текст] / Г. Баран // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. 1996. - № 10. с. 36-39.

   3. Бондаренко, А. Мовнохудожнє моделювання істина і річ у текстах драм Володимира Винниченка [Текст] / А. Бондаренко // Урок української. 2006. - № ½. с. 42-45.

   4. Бондаренко О., Костенко О. Концепція особистості за п'єсою В. Винниченка Чорна Пантера і Білий Ведмідь [Текст] / О. Бондаренко, О. Костенко // Українська мова та література. 2006. № 41-43, листопад. с. 48-52.

   5. Володимир Винниченко / Авт. упоряд.. : Н. Паскевич. К.: Артек, 2001 /Усе для школи. Українська література. 10 клас. Вип.. 6.

   6. Головка, Л. М. Знедолене дитинство. Урок компаративного аналізу за повістю В. Короленка Діти підземілля та оповіданнями Б. Грінчекна, М. Коцюбинського, В. Винниченка : методичний матеріал [Текст] / Л. М. Головка // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2007. - №: 12. - С.4-11.

   7. Горболіс, Л. Про мораль письменника у посланнях М. Коцюбинського до Володимира Винниченка [Текст] / Л. Горболіс // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. 2002. - № 2. с. 53-58.

   8. Демчик, О. Володимир Винниченко і чесність із собою (Конспект інтегрованого уроку: психологічний портрет) [Текст] / О. Демчук // Урок української. 2004. - № 2. с. 55-59.

   9. Лущій, С. Концепція життя-базар у творах В. Винниченка та В. Підмогильного [Текст] / С. Лущій // Українська мова та література. 2002. - № 3, січень. с. 20-21.

   10. Малець, Л. Світ дитячої душі у творчості В. Винниченка (за матеріалами збірки Намисто) [Текст] / Л. Малець // Українська мова та література. 1997. - № 4, січень. с. 1-2.

   11. Одинець, І. Дорогий скарб нашого народу (Вивчення оповідання В. Винниченка Федько-халамидник у 5-му класі) [Текст] / І. Одинець // Українська література в загальноосвітній школі. 2001. - № 1. с. 4-6.

   12. Паскевич, Н. Чесна драма життя (В. Винниченко) [Текст] / Н. Паскевич // Усе для вчителя. Українська література. 10 клас. 2001. Вип. 6. с. 4-12.

   13. Паскевич, Н. На кону парадоксів і сил. Аналіз художньої творчості В. Винниченка [Текст] / Н. Паскевич // Усе для школи. Українська література. 10 клас. 2001. Вип. 6. с. 12-18.

   14. Скобелєва-Сологуб, Н. Здивування першого знайомства. Система уроків із вивчення дитячих оповідань В. Винниченка. 5 клас [Текст] / Н. Скобелєва-Сологуб // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. 2000. - № 1. с. 90-97.

   15. Тестові завдання з української літератури до теми: Володимир Винниченко [Текст] // Усе для вчителя. Українська література. 10 клас. 2001. Вип. 6. с. 33-36.

   16. Шкляєва, Н. Музика та образотворче мистецтво при вивченні дитячих оповідань В. Винниченка [Текст] / Н. Шкляєва // Українська мова та література. 2002. - № 3. с.27-30.

   17. Яценко, Т. Суперечності в родинному вихованні за оповіданням В. Винниченка Федько-халамидник [Текст] / Т. Яценко // Українська література в загальноосвітній школі. 2001. - № 5. с. 10-15.

    Завантажити у формтаті PDF (386 Кб)Фон


Фон

[ HOME ]

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК
Фон Фон © ОУНБ Кiровоград 2012 Webmaster: webmaster@library.kr.ua